S námi ani na daně nepotřebujete kouzelný měšec...

Poskytujeme daňové poradenství a účetní služby pro právnické i fyzické osoby. Nabízíme komplexní služby v oblasti daňového poradenství, vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence (jednoduché účetnictví) a zpracování mezd pro malé a střední firmy. Součástí našich služeb je rovněž rekonstrukce účetnictví, kontrola a finální zastřešení již Vámi zpracovaných účetních dokladů.

Komora daňových poradců
Daňová kancelář ECONSTAR s.r.o. je registrována u Komory daňových poradců.
Našimi typickými klienty jsou živnostníci, právnické obchodní společnosti z oblasti výroby, obchodu a služeb s neomezeným počtem zaměstnanců, spolky, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Co nabízíme?

Daňové poradenství

Čtěte více

Vedení účetnictví

Čtěte více

Zpracování mezd

Čtěte více

Ostatní služby

Čtěte více

Poskytujeme zcela individuální přístup při řešení účetní a daňové problematiky s pravidelným reportingem a jsme spolehlivým partnerem, který našim klientům umožňuje se plně soustředit na podnikatelské cíle, protože za ně přebíráme jejich starosti v účetní a daňové oblasti, které velmi dobře rozumíme. Jako daňová kancelář jsme na svou činnost ze zákona pojištěni.

Daňové poradenství

Co Vám můžeme nabídnout?

Poskytujeme daňové poradenství pro právnické i fyzické osoby. V rámci služeb daňového poradenství nabízíme:

  • daň z příjmu fyzických osob a právnických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • silniční daň
  • daň z nemovitých věcí
  • daň z nabytí nemovitých věcí
  • spotřební daň

Čtěte více...

Účetní služby

Vedení účetnictví

Jedná se o tzv. podvojné účetnictví. Ze zákona je vedení účetnictví povinné pro všechny osoby zapsané v obchodním rejstříku. Povinnost vést účetnictví může ukládat také zvláštní předpis. Pokud osoba nevede účetnictví, musí vést daňovou evidenci.

Daňová evidence

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Zpracování mezd

Personální služby a zpracování mezd.

Poskytujeme profesionální služby v oblasti personální agendy včetně zpracování mezd. Připravíme vzory pracovních smluv, registrujeme zaměstnavatele na správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách. Provedeme zpracování mezd a zajistíme zasílání přehledů pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny...

Čtěte více...

Ostatní služby

Daňové poradenství, vedení účetnictví a zpracování mezd nejsou to jediné co Vám můžeme nabídnout. Našim klientům pomáháme i v dalších oblastech jejich podnikání a nabízíme jim bezplatné zprostředkování služeb, jakými jsou:

Audit

  • Hlavním cílem auditu účetní závěrky je vyjádřit nezávislý a kvalifikovaný názor na věrohodnost účetní závěrky. Auditor ověřuje, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz o finanční situaci, stavu závazků a majetku a výsledků hospodaření sledované účetní jednotky. Audit může být daný zákonem anebo dobrovolný.

Právní konzultace

  • Umožňuje konzultace a řešení problematiky v oblasti obchodněprávních, pracovněprávních i občanskoprávních vztahů.

Ceny služeb

Cena je výsledkem vzájemné dohody s klientem. Lze ji stanovit paušálem, sazbou za doklad či zaměstnance anebo hodinovou sazbou.

Výši ceny ovlivňuje několik faktorů, kterými jsou obor činnosti našich klientů, množství zpracovávaných dokladů (ve mzdách počet zaměstnanců), výše obratu a popřípadě specifika služeb, o které naši klienti projeví zájem.

Zajímavé paušály nabízíme nově začínajícím společnostem, dlouhodobým klientům pak poskytujeme individuální slevy.

Kontakty

ECONSTAR s.r.o.

Adresa provozovny: Pod Vrchem 2990, Mělník 276 01
Ing. Bohuslava Balšánková
Jednatelka společnosti.